Επικοινωνία

Verein der griechischen Ärzte in Hessen / Ελληνικός Ιατρικός Σύλλογος Έσσης

Ταχυδρομική διεύθυνση:
c/o Dr. Savvas Apostolidis
Am Kappelgarten 44
60389 Frankfurt am Main

E-Mail: info@helmed.org